Podręcznik OTC

O publikacji

Do przeprowadzenia pisemnej ankiety wybraliśmy losowo 311 aptek z terenu całej Polski, spośród 10 059 znajdujących się w naszej aktualnej bazie adresowej.
Otrzymaliśmy 214 prawidłowo wypełnionych ankiet, co stanowi 70,41 % wszystkich rozesłanych, i na ich podstawie sporządziliśmy tabele z wynikami.
Pytanie, które otrzymali farmaceuci, brzmiało:
„Proszę w poniższej ankiecie zakreślić produkty, które będą Państwo najczęściej polecali swoim Pacjentom w roku 2021”.
Informujemy, że ankieta miała charakter otwarty, co umożliwiło farmaceutom dopisanie produktów nie wymienionych w ankiecie. Możliwe było zakreślenie również kilku produktów w danej kategorii. Badania przeprowadzone zostały pod merytorycznym nadzorem dr nauk farmaceutycznych Anny Nowickiej-Zuchowskiej.
Pragniemy podziękować farmaceutom za pomoc w wyłonieniu zwycięskich produktów. Mamy nadzieję, że dzięki ich zaangażowaniu i współpracy z nami za rok powstanie kolejna edycja podręcznika „Produkty Roku”.

Zamów podręcznik online