Polityka prywatności

Użytkowniku portalu „Apteka Media”,
25 maja 2018 weszły w życie przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Nakładają one na nas m.in. obowiązek poinformowania Cię o Twoich prawach oraz uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Twoja zgoda jest konieczna do tego, aby móc brać udział w różnego rodzaju konkursach organizowanych przez Apteka Media Sp. z o.o. jak również w przypadku dodawania komentarzy na Fanpage czy portalu.
Należy zapoznać się z zamieszczonymi poniżej informacjami na temat administratora danych, przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących praw i udzielić nam stosownej zgody.
Twoje dane osobowe pozwolą nam na przesyłanie nagród zwycięzcom konkursów oraz, wszystkim zainteresowanym, wydawany przez nasze Wydawnictwo miesięcznik „abc Aptekarza” w formie elektronicznej.


Konkursy

I. Postanowienia Ogólne
Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) świadczonej przez Apteka Media Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Krakowskiej 19-23 , o numerze NIP: 899-277 88 17, oraz sposób ich przetwarzania.
II. Dane osobowe
„Apteka Media Sp. z o.o.” dokłada wszelkich starań, aby prowadzony konkurs ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony i udział w konkursie. Dane, o które będziesz proszony w formularzach dotyczących konkursu, są niezbędne do jego funkcjonowania. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych spowoduje niedostarczenie nagrody .
III. Cel wykorzystania danych
Subskrypcja bezpłatnych egzemplarzy
Zaprenumerowanie elektronicznego i bezpłatnego egz. „abc Aptekarza” należącego do „Apteka Media Sp. z o.o.” wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail i innych danych: Imienia i nazwiska. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej.
IV. Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych
„Apteka Media Sp. z o.o.” zapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy na adres „info@aptekamedia.pl”
„Apteka Media Sp. z o.o.” stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.
V. Dodatkowe informacje
W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, Apteka Media Sp. z o.o. „” prosi o kontakt na adres e-mail „info@aptekamedia.pl”.