Abonament

Prenumerata naszych CZASOPISM APTECZNYCH dostępna jest w dwóch kanałach dystrybucji: w prenumeracie indywidualnej („abc Aptekarza” -cena za rok 58,80 i „świat farmacji” – łącznie 130,90) oraz w prenumeracie dla aptek.

Prenumerata indywidualna

Nasze czasopisma dostępne są bezpłatnie w aptekach na terenie całej Polski. Jednak z myślą o osobach mieszkających za granicą lub w małych miejscowościach, a także chorych, dla których dotarcie do naszych publikacji jest nieosiągalne, wprowadzamy możliwość indywidualnego zaprenumerowania wybranych czasopism. Czynimy to na prośbę wielu czytelników, którzy telefonowali i pisali do nas w tej sprawie. Obecnie mogą Państwo otrzymywać swój ulubiony miesięcznik bezpośrednio do domu!

Aby zamówić roczną prenumeratę, należy zadzwonić pod nr tel.: (71) 3685906 lub wypełnić poniższy internetowy formularz zamówienia:

  Dane do wysyłki i faktury:
  Zamawiane publikacje i ilość:

  Podsumowanie i zgoda na przetwarzanie danych:

  Informacja: Ta strona korzysta z zabezpieczenia reCAPTCHA (Prywatność, Warunki)

  Prenumerata dla aptek

  Prenumerata czasopism dostępna jest dla aptek i innych osób prawnych. Broszury otrzymują bezpłatnie apteki współpracujące z nami w ramach abonamentu miesięczników abc Aptekarza oraz TV Aptekarza.

  Powody, dla których warto prenumerować nasze publikacje:

  1. Za pośrednictwem naszych miesięczników w ciekawej formie poszerzamy wiedzę pacjentów, co mieści się w zakresie szeroko
   rozumianej opieki farmaceutycznej oraz promocji zdrowego stylu życia.
  2. Większość pacjentów, którzy otrzymują od farmaceuty nasze czasopisma, powraca do apteki celem dokonania w niej kolejnych zakupów.
  3. Prenumerata naszych miesięczników pomaga wytworzyć więź z pacjentem, a poprzez umieszczenie danych adresowych na
   okładce naszej publikacji apteka utrwala swój wizerunek.
  4. Prenumerata gwarantuje:
   – stałe ceny;
   – rabaty przy dużych zamówieniach.
  5. Rozliczenie może być dokonywane w dogodnym systemie: rocznym lub półrocznym.
  6. Zamówienia na miesięczniki można składać w dowolny sposób: telefonicznie, faksem, mailem lub przez internetowy formularz
   zamówienia.
  7. Do abonamentów dwóch miesięczników dla pacjentów dodajemy GRATIS: sezonowe broszury tematyczne, a także raz do roku publikację
   „Apteczne produkty na TOPie” oraz „Produkty Roku – podręcznik najczęściej polecanych produktów leczniczych OTC, suplementów diety,
   wyrobów medycznych i kosmetyków”.

  Czasopisma dla Pacjentów aptek

  Czasopismo1 egz. PLNilość egz.koszt za 1 m-c PLN
  0,89
  0,89
  0,88
  0,88
  0,87
  0,87
  0,86
  0,86
  0,85
  0,85
  50
  100
  150
  200
  250
  300
  350
  400
  450
  500
  44,50
  89,00
  132,00
  176,00
  217,50
  261,00
  301,00
  344,00
  382,50
  425,00
  1,29
  1,29
  1,28
  1,28
  1,27
  1,27
  1,26
  1,26
  1,25
  1,25
  50
  100
  150
  200
  250
  300
  350
  400
  450
  500
    64,50
  129,00
  192,00
  256,00
  317,50
  381,00
  441,00
  504,00
  562,50
  625,00

  Wyżej podane ceny są cenami netto. Do ceny netto należy doliczyć 8% VAT.

  Koszty wysyłki wynoszą:

  • do 125 egzemplarzy – 13 PLN /m-c + 8% VAT
  • do 300 egzemplarzy – 20 PLN /m-c + 8% VAT
  • powyżej 300 egzemplarzy – 40 PLN /m-c + 8% VAT
  Minimalny okres prenumeraty 6 miesięcy.
  Przy prenumeracie na 12 miesięcy udzielamy 20% rabatu! Rabat nie dotyczy kosztów wysyłki.

  Czasopisma dla Farmaceutów

  CzasopismoCennik
  Prenumerata 11 m-cy (11 egz.):
  cena łączna 119,90 PLN netto + 8% VAT
  (cena za 1 egz. – 10,90 PLN netto + 8% VAT)
  Zamówienie 1 egz. –11,90 PLN netto + 8% VAT
  Zamówienie 1 egz. – 27,77 PLN netto + 8% VAT

   Dane do wysyłki i faktury:

   Zamawiane publikacje i ilość:

   Podsumowanie i zgoda na przetwarzanie danych:

   Informacja: Ta strona korzysta z zabezpieczenia reCAPTCHA (Prywatność, Warunki)

    

   Ocena prawna

   W związku z nowelizacją ustawy Prawo farmaceutyczne, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., przedstawiamy Państwu ocenę prawną  przygotowaną przez doktora Marka Świerczyńskiego, specjalistę od prawa farmaceutycznego z kancelarii prawnej  Pharmaceutical Law, Healthcare and Product Liability Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp. k., dotyczącą  czasopism dla pacjentów aptek:

   Dotyczy to miesięczników […] zawierających jedynie reklamy produktów leczniczych OTC, suplementów diety, kosmetyków i wyrobów medycznych oraz artykuły redakcyjne, przy czym miesięczniki te nie zawierają reklam aptek ani ich działalności. […]

   Powyższa ocena znajduje oparcie w następujących przepisach prawnych:

   Zgodnie z art. 94a ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2012 r. zabroniona jest reklama aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności. Nie stanowi reklamy informacja o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego. Z kolei ust. 2–4 stanowią, że wojewódzki inspektor farmaceutyczny sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy w zakresie działalności reklamowej aptek i punktów aptecznych oraz placówek obrotu pozaaptecznego. W razie stwierdzenia naruszenia ww. przepisów wojewódzki inspektor farmaceutyczny nakazuje, w drodze decyzji, zaprzestanie prowadzenia takiej reklamy. Decyzji, o której mowa powyżej, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

   Sankcje z tytułu naruszenia powyższego przepisu określa art. 129b ustawy Prawo farmaceutyczne. Przewidzianej w nim karze w wysokości do 50 000 złotych podlega ten, kto wbrew przepisom art. 94a prowadzi reklamę apteki. Karę pieniężną nakłada wojewódzki inspektor farmaceutyczny w drodze decyzji administracyjnej. Przy ustalaniu wysokości kary uwzględnia się w szczególności okres, stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów ustawy, a także uprzednie naruszenie przepisów.

   Z powyższego wynika, że:

   1) zakazana na podstawie tego przepisu jest reklama aptek, a nie reklama produktów leczniczych  czy udostępnienie w aptece czasopism (niezawierających reklam aptek bądź ich działalności; czasopismo zawierające dozwolone formy reklamy leków i innych produktów nie naruszy nowych przepisów. Przepis nie zabrania wydawania czasopism przez podmioty niebędące aptekami, o ile pisma te nie zawierają reklam aptek czy ich działalności;

   2) przepisy o reklamie leków dopuszczają możliwość udostępnienia pacjentom materiałów reklamowych w aptece, w szczególności reklam produktów leczniczych OTC, co jednoznacznie wynika z rozporządzenia w sprawie reklamy produktów leczniczych;

   3) odmienna interpretacja przepisów art. 94a ustawy Prawo farmaceutyczne prowadziłaby do sprzeczności z prawem unijnym – dyrektywą 2001/83, w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Gintec;

   4) o ile apteka nie może się reklamować, o tyle jednak może udostępniać informację o swojej lokalizacji i godzinach otwarcia, co wynika wprost
   z przepisu art. 94a ustawy Prawo farmaceutyczne. Prawo nie ogranicza form i lokalizacji powyższej informacji, a więc informacja ta może zostać zamieszczona również w gazetce wydawanej przez inny podmiot („Apteka Media”). […].

   W związku z pkt 4 zmodyfikowaliśmy czwartą stronę okładkową tak, aby apteka mogła zamieścić na niej dopuszczalną przez prawo informacje o nazwie, lokalizacji oraz ewentualnych godzinach pracy apteki (np. w formie pieczątki).

   Zapraszamy Państwa do współpracy, a w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących wydawanych przez nas publikacji służymy pomocą.