KONGRES

22 września odbył się kongres zorganizowany przez Europejskie Centrum Biznesu , tym razem online ze względu na panujące warunki.

Kongres  poruszał  szczególnie istotne aspekty prawne, regulacyjne i podatkowe, odnoszące się do podmiotów rynku farmaceutycznego. Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną, w ramach Kongresu zaproszeni eksperci i praktycy odnosili się nie tylko do bieżących kwestii dotyczących sektora, ale i do nowych wyzwań, jakie niosą za sobą skutki epidemii. Wśród tematów, jakie zostały poruszone podczas Kongresu były m.in. kluczowe zmiany w obszarze prawa farmaceutycznego i refundacji leków w dobie pandemii COVID-19, działania UOKiK w branży farmaceutycznej, czy compliance w czasie COVID-19 w branży farmaceutycznej. Prelegenci zajmowali się także zagadnieniami zmian w przepisach dotyczących suplementów diety oraz zmianami na rynku obrotu hurtowego i detalicznego w dobie COVID-19.   Prelegenci mówili o  najważniejszych bieżących wyzwania dla firm farmaceutycznych oraz analizowali inne czynniki, które decydują o sukcesie i rozwoju najlepszych firm w tej branży.